http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro
http://coltisorderai.blogspot.ro
aaa

BANNERE


EnterClick Toate retetele sunt pe Petitchef autor prezent pe gatesteinteligent Recensamantul Bloggerilor Reprezint Dobrogea in recensamantul Bloggerilor
Icoana brodata cu margele
Retete de mancaruri. Retete culinare.
...... ... Fericiti cei Prigoniti
... http://coltisorderai.blogspot.ro

marți, ianuarie 14, 2014

Despre rugăciune, credinţă şi dragoste ...Credinţa este cel mai important sprijin spiritual al meu şi există în faptul că rugăciunea mă ajută, îmi dă putere şi linişte...


Rugăciunea este Înălţarea minţii şi a inimii noastre către Dumnezeu, este starea de vorbă cu El, pentru a-L slavi, a-I mulţumi,a-I spune Lui păsurile şi nevoile noastre şi a cere de la Dânsul cele de trebuinţă nouă.
   Ca să ne putem ruga lui Dumnezeu, trebuie să credem , să nădăjduim în El şi să-L iubim.Cu alte cuvinte trebuie să fim însufleţiţi de cele trei virtuţi creştineşti: de credinţă,de nădejde,de dragoste.

Ce este credinţa în Dumnezeu sau ce înseamnă a crede în El? Fiecare din noi a fost cândva copil şi să ne aducem aminte cum primeam noi pe atunci vorbele,sfaturile  părinţilor noştri. Toate câte ne spuneau ei, le credeam uneori drepte şi adevărate ca şi cum le-am fi vazut noi singurei.
   Acum să schimbăm lucrurile şi să ne punem în locul părinţilor pământeşti pe Părintele cel ceresc,şi atunci va ieşi,că a crede în Dumnezeu,înseamnă a fi încredinţaţi atât de bine că este Dumnezeu ,ca şi cum l-am fi văzut cu ochii noştri.
   Cum însă trebuie a crede în Dumnezeu,aceasta ne-o arată Simbolul Credinţei sau Crezul,care a fost alcătuit de Sfânta noastră Biserică la Sinoadele Ia şi care se împarte  şi II a toată lumea şi care se împarte în 12 articole .
   Când rostim Crezul ,noi mărturisim să credem în Dumnezeu Tatăl,Fiul şi Sfântul Duh,Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.
    Când rostim Rugăciunea Domnească sau Tatăl nostru,noi mărturisim dorinţele nădejdii creştine,cu toată încrederea,că ele se vor împlini în faptă,unele în această viaţă,iar altele în cea viitoare.
    Dar ca să ne învrednicim a primi de la Dumnezeu cererile ce-i facem la rostirea rugăciunii Tatăl nostru şi toate câte ne făgăduieşte Domnulîn Sfânta Sa Evanghelie,trebuie să fim aşa,cum ne cere El,mai ales în cele nouă fericiri,adică : fără răutate la suflet şi la inimă,umiliţi,smeriţi,blânzi,însetaţi după dreptate,milostivi,curaţi cu inima,făcători de pace,să suferim prigonirile pentru dreptate şi adevăr şi să îndurăm cu bucurie orice strâmtoare şi hulă pentru Domnul.
    Dragostea sau iubirea creştină este acea virtute creştinească,care face pe cel ce o are să se lipească cu inima şi cu sufletul său de Dumnezeu şi dă pornire lăuntrică de a face voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu însă ni se descoperă în legea Lui,atât în cea veche,cât şi mai ales în cea nouă,adică în Sfânta Evanghelie.
   Poruncile legii Dumnezeieşti celei vechi sunt zece,care se mai numesc şi Decalog,pe care-l dau mai la vale.Poruncile cuprind datoriile noastre către Dumnezeu şi către aproapele nostru,legea cea veche mai are două porunci,care alcătuiesc miezul ei şi pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le înfăţisează ca pe cele mai mari porunci din Lege:
"Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău şi din toată puterea ta :aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă  .
Iar a doua poruncă este : Sa iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Aceste două porunci cuprind toată legea şi prorocii ".
    Pe lângă aceste porunci ale legii vechi,creştinul mai are şi poruncile Evangheliei ,care ne arată ce trebuie să facem,ca să dovedim dragostea noastră către aproapele,adică către tot omul din lume,şi deci către Dumnezeu,cum ni se arată în Sfânta Evanghelie de la Luca,cap.10 vers. 30-37. Aceste două porunci se împart în : Porunci privitoare la viaţa trupească a aproapelui şi porunci privitoare la viaţa sufletească a aproapelui .Niciun comentariu: