http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro http://coltisorderai.blogspot.ro
http://coltisorderai.blogspot.ro
aaa

BANNERE


EnterClick Toate retetele sunt pe Petitchef autor prezent pe gatesteinteligent Recensamantul Bloggerilor Reprezint Dobrogea in recensamantul Bloggerilor
Icoana brodata cu margele
Retete de mancaruri. Retete culinare.
...... ... Fericiti cei Prigoniti
... http://coltisorderai.blogspot.ro

joi, august 31, 2017

Îți mulțumim, Doamne, pentru această zi!

Bucuria nu este în lucruri, este în noi! Dacă privim aceeași lună, nu suntem atât de departe... Privește înapoi si mulțumește i lui Dumnezeu... Privește înainte si ai încredere în Dumnezeu... Privește împrejur si slujește l pe Dumnezeu!... 
Noapte bună!😇

Punerea in racla a braului Maicii Domnului - Anul trecut, la ora aceasta iesisem deja din sala de operatii... Slava Tie, Doamne!Multumesc PreaSfanta Nascatoare de Dumnezeu pentru ajutorul primit! 31 august

BRÂUL MAICII DOMNULUI
In zilele împăratului Justinian a fost adus brâul Născătoarei, din Episcopia Zila şi s-a pus în sfânta raclă şi aşezat într-o casă, deasupra osemintelor împăraţilor Zoe şi Leon, în cetatea Halcopatri. Iar mai târziu acest brâu sfânt a fost dus in cetatea sfântă a Ierusalimului, pus împreună cu veşmântul Prea Curatei Maria. Arcadie, feciorul împăratului Teodosie cel Mare, a adus brâul Născătoarei de Dumnezeu din cetatea Ierusalimului şi I-a transportat cu mare evlavie şi cinste la Constantinopol şi l-a aşezat într-un sicriu luminat, numit racla sfântă. După 410 ani de la această mare sărbătoare, împăratul Leon a rugat pe patriarh să deschidă sfânta raclă pentru soţia sa Zoe care era chinuită de duhuri rele. Impărăteasa Zoe a avut în vis o vedenie dumne­zeiască, spunându-i că, dacă ar fi aşezat şi atins de trupul ei sfantul brâu, s-ar tămădui de boala cuprinsă. Patriarhul , prin rugăciuni umile, a scos şi aşezat sfatul brâu pe trupul împărăteasei Zoe, care îndată s-a tămăduit, preamărind pe Dumnezeu. Cei care au văzut cu ochii marea minune, prin rugăciuni şl laude smerite au adus mulţumiri lui Dumnezeu dupa care precinstiul brâu a fost aşezat în racla sfântă, păstrându-se pentru veşnică pomenire şi amintire.

Acest brâu se citeşte bolnavilor, sau pentru cei năpădiţi de necazuri. Inainte de a se folosi de mângâierea puterii tămăduitoare a sfântului brâu, şă-şi facă sfinte liturghii, dar numai în zilele de miercuri şi vineri, când să-şi petreca timpul numai în post şi rugăciune.
Acest brâu să fie purtat de fiecare creştin credincios până ce trăieşte, căci va fi scăpat din boale şi necazuri, fiindcă Prea Curata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, este ocrotitoarea noastră, a tuturor, în veci.
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Prea Sfântă Marie, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre.
Sub îndurările tale scăpăm şi noi. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de primejdii ne scapă, una Curată şi Binecuvântată.
Preasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vrăjitoriile şi blestemele, ca întreg şi sănătos sa fie robul tău. Amin.
Ca şi cu o comoară luminata, Preacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, Stăpână, strigând către tine:
Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri.
Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii.
Bucură-te, prin care răsare bucuria.
Bucură-te, prin care piere blestemul.
Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti.
Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu,
Bucură-te, muncirea vrăjmaşmilor celor nevăzuţi.
Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele.
Bucură-te, ceea ce ne curaţi de păcate şi de lucruri spurcate.
Bucură-te, căderea dracilor.
Bucură-te, uşa mântuirii.
Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc.
Bucură-te, cămaşa nunţii cele fără de sămânţa.
Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi.
Bucură-te, prin care cad vrăjmaşii.
Bucură-te, mântuirea sufletului meu.
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.
Dat-ai robului tău (numele), Preamărită, tare îngrădire, pe acesta scapându-l de toate primejdiile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vrăjmaşi păzindu-l şi care striga către tine cu credinţă.Tăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv.
Ca şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credinţă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv.
Incinge pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vrăjmaşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-1 munceasc şi nepăţimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să strige:
lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv.
Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, Preabinecuvântată, şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas nestricat, Dumnezeiască Mireasă, prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă.
Cei între Sfinţii Părinţii ­noştri mari dascăli şi ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi loan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril şi toti Sfinţii Apostoli şi întâiul mucenic Ştefan, sfinţilor mucenici Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi sfinţii mucenici şi mucenice, Sfinte Ioane, proorocule şi Inaintemergătorule , Botezătorul Lui Hristos, sfinţilor prooroci Moise, Avraam, llie, Elisei şi toţi Sfinţii Apostoli şi mucenici, rugati-va Domnului pentru viata, pacea, sănătatea, buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele), pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele şi vrăjitoriile. Inima se îndoieşte, atingându-se cu călduroasă credinţă de brâul Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri, nevătămat rămânând în veci.
Brâul tău, întru bucuria inimii, cu cinste toti să-l purtăm, care este spre ajutorul tuturor credincioşilor; de Dumnezeu Născătoare, dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup, celor bolnavi dă vindecare, celor ce alunecă, întărire, celor leneşi îmbărbătare, cârmuire celor ce înoată, celor rătăciţi întoarcere.
Este cu adevărat, Curată Fecioară, dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu, tuturor celor ce cu credinţă îl purtăm şi-l sărutăm cu dragoste în veci.
Sfinţilor tămăduitori fără de arginti şi de minuni făcători, Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon, Ermolae, Samson şi Diomid, Mohie şi Aniochit, Talaleu, Trifon şi toti sfinţii mucenici, drepţilor părinţi loachim şi Ana, tu, cuvioase părinte Nicolae, împreună cu arhiereul loan Gură de Aur, rugati-vă Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca întreg şi sănătos să petreacă în veci.
Sfinţii Evanghelişti: Matei, Marcu. Luca şi loan, Arhanghelii Mihail şi Gavriil, Serafimii şi Heruvimii cu cei 318 sfinţi părinţi de la Niceea şi toţi sfinţii pomeniţi în sfânta noastră Biserică, rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viata, pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul, necazurile, de toate bolile şi durerile, de tot blestemul, vrăjitoriile şi întrutotul sănătos şi întreg să fie în veci. Amin.
Te bleastăm pe tine, diavole, cu puterea Sfintei Cruci, cu Fecioara Mamă şi Sfânta Treime, cu toate fecioarele martire şi cu toti sfinţii îngeri şezători pe cele noua tronuri în jurul tronului Tatălui Ceresc şi cu toţi sfinţii pomeniţi în acest brâu, ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele), cu nici un fel din vicleniile tale, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.Amin.
De înşelătoria dragostei, a patimilor şi de vrăjmaşul ce-l ispiteşte cu greutatea ­păcatelor şi cu cumplita lene de robire, degrabă să mântuişti pe robul tău (numele), mult milostivă Fecioară Maria, care cu credinţă aleargă la tine, ca singură apărătoare şi mântuitoare in veci. Amin.
Doamne, mântuieşte-ne pe noi (de două ori).
Mărire Apărătoarei Doamne, mulţumiri pentru biruinţă aducem ţie, robii tăi, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie:
Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară, acum şi pururea şi în vecii veciior. Amin.
Preacinstitul tău brâu, ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetăţii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătăţi neimpuţinată.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh. Treime Sfântă, Mărire Ţie.
Stăpână, primeşte rugăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea.
Mărire Tie, mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Prea Sfântă Treime, mărire Tie. Amin.

Musaca de cartofi cu carne si Musaca de cartofi cu branza...Am început ziua cu improvizații... Cum au fost trei zile de post concomitent si mi rămăsese destulă mâncare chiar mă gândeam ce să încropesc...

 Am început ziua cu improvizații... Cum au fost trei zile de post concomitent si mi rămăsese destulă mâncare chiar mă gândeam ce să încropesc... Aveam la indemână un sos roșu delicios cu pulpă de găină de țară, o bucată de caș proaspăt tot de țară (de la măicuțele mele de la Văratec 😊),mai aveam doi ardei capia copti,o legătură de mărar, iaurt, smântână, ouă, cartofi, 1/2 dovlecel... Văzând ingredientele m am apucat să fac ceva rapid dar și gustos... Așa că am făcut o musaca de cartofi fierți pe jumătate cu brânză(caș și telemea), mărar, un ardei capia copt tocat mărunt, condimente, 2 ouă în compoziție și un ou bătut amestecat cu smântână și iaurt deasupra. Cea de a doua... un strat de cartofi fierți pe jumătate si dovlecel, carnea amestecată cu mărar, ardeiul capia copt si tocat mărunt, ou, condimente. Peste carne am inversat straturile... dovlecei, apoi cartofi... Am introdus vasele în cuptor pentru cca 30 de minute,apoi am turnat peste cea cu carne doua oua bătute cu putin sos de rosii iar peste cealaltă ouăle bătute cu iaurt si smântână.. Enjoy 😊😘marți, august 29, 2017

Acum un an,chiar în această sfântă zi mă internam pentru operația de artroplastie totală de șold...

Acum un an,chiar în această sfântă zi mă internam pentru operația de artroplastie totală de șold...Ocrotitorul bisericii mele de suflet este Sfântul Ioan Botezătorul... Sfântul Ioan Botezătorul mi-a fost mereu ajutor și ocrotitor...
Programarea pentru internare am avut-o pentru luni 29 august 2016 (Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul), urmând ca a doua zi să fiu operată.
O altă minune s-a întâmplat între timp ... Medicul a hotărât ca operația să aibă loc de fapt miercuri pe 31 august (Punerea în Raclă a Brâului Maicii Domnului). Nimic nu este întâmplător. Cinstitul Brâu al Maicii Domnului a fost adus de la Mănăstirea Kato Xenia din Mitropolia de Volos, Grecia la Biserica mea de suflet Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Constanța în perioada 18-20 mai 2016 și cu mult ajutor divin am reușit să ajung zilele acelea la slujbe. Maica Domnului m-a ocrotit și m-a acoperit cu Sfântul ei Brâu...
.
Miercuri pe 31 august(Punerea în Raclă a Brâului Maicii Domnului) a avut loc intervenția chirurgicală. Aceasta a decurs bine,așa că după o noapte petrecută la ATI , joi 1 septembrie m-au urcat pe secție ( 1 septembrie- Inceperea Anului Bisericesc).
Externarea s-a făcut luni 5 septembrie (Sfântul Proroc Zaharia,tatăl Sf.Ioan Botezătorul)...
Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale oameni cu suflet mare,de un profesionalism cum rar se mai întâlnește prin spitalele noastre …
Mulțumiri din tot sufletelul meu dlui dr Dragosloveanu Călin pentru că s-a încumetat să mă opereze, medicilor rezidenți, dlui dr anestezist Porumbac, dnei asistente Nina din blocul operator și intregii echipe de medici, asistente, infirmiere, brancardieri,întregii echipe ATI, dnei dr Simona care m-a alintat zi de zi " dna colagenoză"... Toată mulțumirea,recunoștința și aprecierea mea se îndreaptă nu în ultimul rând spre domnul Prof.dr.Theodor Ionescu pentru tot binele făcut...Dumnezeu să vă binecuvânteze! Spitalul Foișorul de Foc este un spital în care drepturile pacientului sunt respectate,este renovat, utilat la cele mai înalte standarde iar despre personalul spitalului nu pot spune decât cuvinte de apreciere...Au dat dovadă de omenie, răbdare,dragoste față de semeni și mult,mult profesionalism... Mă înclin în fața domniilor lor... jos pălăria în fața acestor minunați oameni! Tot respectul...
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că i-am avut alături de mine pe soțul și pe fiica mea pe toată perioada internării dar și pe perioada recuperării ...acasă m-au așteptat părinții,prietenii și toți cei dragi cărora le mulțumesc din tot sufletul.Nu în ultimul rând le mulțumesc părintelui duhovnic , preoților de la biserica mea de suflet Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, măicuțelor și părintelui nostru de la Mănăstirea Văratec și tuturor celor care s-au rugat pentru mine și care mi-au fost aproape în acea perioadă. Nu știu ce m-aș fi făcut fără ei .😘


Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul - 29august

Sfinte Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului te rog, lumineaza-ne sufletul, trupul, mintea si cugetul nostru ! Amin. Este ultima mare sarbatoare din anul bisericesc, pentru ca pe 1 septembrie incepe un nou an. Ziua Taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul este o zi de post. Ni se cere sa postim in aceasta zi, pe de o parte ca sa nu ne asemanam cu Irod, care din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit capul Sfantului Ioan Botezatorul, iar pe de alta parte, ca sa ne asemanam cu viata infranata a lui Ioan. Exista persoane care au sustinut ca ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul prefigureaza Vinerea Patimilor. Si dupa cum postim in fiecare vineri, ca zi a rastignirii Domnului, tot astfel se cuvine sa postim si in aceasta zi. POST BINECUVANTAT! Desi este traditional sa se spuna `` La multi ani ! `` , indraznesc sa spun `` Dumnezeu sa uneasca tot omul !``

luni, august 28, 2017

Doamne, dãruieşte-mi sã întâmpin cu linişte sufleteascã tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învredniceşte-mã să mã încredinţez întru totul voii Tale celei sfinte. În tot ceasul zilei de astãzi povãţuieşte-mã şi în toate mã sprijineşte. Orice veşti voi primi în timpul zilei,învaţã-mã sã le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare cã în toate este voia Ta cea sfântã. Cãlãuzeşte-mi gândurile şi simţirile în toate cuvintele şi faptele mele. În toate întâmplãrile neaşteptate, nu mã lãsa sã uit cã totul este trimis de către Tine. Învaţã-mã sã mă port cu dreptate şi înţelepciune cu fiecare din mãdularele familiei mele duhovniceşti, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni. Doamne, dã-mi putere sã port osteneala zilei şi toate întâmplările din vremea ei. Cãlãuzeşte-mi voia şi învaţã-mã sã mã rog, să cred, sã nãdãjduiesc, sã rabd, sã iert şi sã iubesc. Amin

Piept de rata cu sos de prune